Wedo zostało członkiem Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

Miło nam poinformować, że Wedo zostało członkiem Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. ?

Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, gdyż przyczyni się to na pewno do podniesienia standardów oraz pracy przy tworzeniu wspólnych projektów❗

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, zostało założone 29 września 1995 roku przez przedstawicieli 10 firm. SMB pełni wiodącą rolę w identyfikowaniu, planowaniu i rozwiązywaniu spraw, dotyczących marketingu bezpośredniego. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA, European Confederation of Contact Centre Organisations (ECCCO), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organizacją w Polsce, opiniującą projekty ustaw, dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.