Czego dowiesz się z raportu SEO? Poradnik 2022!

Czego dowiesz się z raportu SEO? Poradnik 2022!

Autor: Jakub Iżycki

Rynek SEO w ostatnich latach bardzo się zmienił. Jeszcze do niedawna popularnym rozwiązaniem było pozycjonowanie hybrydowe polegające na ustaleniu listy pożądanych słów kluczowych we współpracy z klientem, natomiast kwota na fakturze zależała bezpośrednio od pozycji fraz wskazanych w wynikach wyszukiwania.

Czego dowiesz się z raportu SEO? - Wedo.pl

Aktualnie klienci wybierają częściej tzw. pozycjonowanie abonamentowe bazujące na większej liczbie czynników, rozliczane co miesiąc wg. stałej kwoty. Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy warto zapoznać się z tematem raportów SEO, które są wysyłane co miesiąc w celu przedstawienia efektów pracy agencji.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się cechom dobrego raportu SEO, jego konstrukcji i poszczególnym częściom składowym, a także popularnym narzędziom wykorzystywanym do przygotowania sprawozdań.

Czym jest raport SEO?

Raport SEO to cykliczne sprawozdanie z pracy agencji. Przyjmuje się, że klient powinien otrzymać taki dokument nie rzadziej, niż co pół roku, ale obecnie częściej można spotkać się z raportami kwartalnymi bądź miesięcznymi.

Otwierając raport SEO, powinniśmy spodziewać się opisu działań podjętych przez pozycjonerów agencji w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, oraz danych obrazujących wpływ podjętych czynności na pozycję Twojej strony w Google.

Większość przedsiębiorstw przygotowuje raporty na podstawie szablonu, ale na ich kształt oddziałują także konkretne ustalenia z klientem. Jeśli firma zlecająca działania SEO przedstawi konkretne oczekiwania odnośnie informacji, jakie chciałaby znaleźć w dokumencie – wówczas po stronie agencji jest dopasowanie dokumentu do potrzeb zamawiającego.

Dlaczego raportowanie działań SEO jest takie ważne?

Odpowiednio skonstruowane raporty z działań agencji SEO są narzędziami pomagającymi budować zaufanie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Osoby decydujące się na outsourcing SEO z reguły nie posiadają specjalistycznej wiedzy na ten temat, a sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że działania SEO przynoszą pierwsze widoczne efekty często dopiero po kilku miesiącach.

Raport SEO to dokument, który pozwala zleceniodawcy odpowiedzieć na kilka nurtujących go pytań, m.in.:

 • Jakie czynności zostały do tej pory wykonane?
 • Jaki jest wpływ ich działań na sytuację mojej witryny?
 • A tak w ogóle, to za co im płacę?

Rolą pozycjonerów oraz opiekunów jest rozwiewanie wątpliwości oraz cierpliwe odpowiadanie na pojawiające się w trakcie współpracy pytania. Jeśli pracownicy agencji rzetelnie wykonują swoją pracę – nie będą musieli zasłaniać się „tajemnicą przedsiębiorstwa”, tylko postarają się w prosty, zrozumiały sposób wytłumaczyć sposób działania i cel poszczególnych czynności.

Jakie są cechy raportu SEO?

Raporty SEO mogą się między sobą istotnie różnić, w zależności od agencji, specyfiki branży klienta, etapu współpracy, stopnia zaawansowania strony czy konkretnych ustaleń pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą.

Istnieją jednak trzy główne wyróżniki dobrego raportu SEO, dzięki którym możliwe jest sprawdzenie czy agencja, której zleciliśmy działania w zakresie pozycjonowania strony, rzetelnie wykonuje swoją pracę. Jeśli przedstawione przez zakontraktowaną agencję sprawozdanie nie spełnia jednego z trzech poniższych warunków, warto zgłosić zastrzeżenia odnośnie formy raportu i poprosić o dopracowanie przesyłanych dokumentów. Dobry raport SEO powinien być:

Przejrzysty

Sposób prezentacji danych jest nie mniej ważny od samej informacji stanowiącej bazę sprawozdania z podjętych działań. Przygotowany z myślą o odbiorcy raport SEO musi być przejrzysty, a także przyjemny dla oka, natomiast jego konstrukcja powinna ułatwiać poruszanie się po dokumencie i „wyłuskiwanie” najważniejszych informacji.

Czym jest przejrzysty raport SEO? - Wedo.pl

Zapamiętaj!

W sprawozdaniu z pracy agencji nie może zabraknąć danych liczbowych oraz wykresów pozwalających w szybki sposób ocenić skuteczność działań. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie formatowanie warstwy tekstowej: listy numeryczne i wypunktowania oraz wykorzystanie kursywy, podkreślenia czy pogrubienia pozwalają sprawnie znaleźć potrzebne dane.

Raport SEO to jedna z wizytówek agencji, a pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie klientów często posiłkują się tego typu dokumentami podczas negocjacji, dlatego sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu wpływa nie tylko na relacje z obecnymi klientami, ale także zwiększa szanse nawiązania współpracy z nowymi zleceniodawcami.

Prosty i zrozumiały

Pracownicy agencji SEO często posługują się słownictwem, które może okazać się niezrozumiałe dla osób niemających styczności z branżą marketingu internetowego. Język stosowany w raportach powinien być zrozumiały także dla „laika”, a używanie prostych sformułowań jest oznaką szacunku dla zleceniobiorcy.

„Osobę przygotowującą raport można porównać do lekarza tłumaczącego pacjentowi specyfikę zabiegu lub mechanika samochodowego opowiadającego o przyczynach stukania zawieszenia: jeśli pracownik agencji odpowiedzialny za przygotowanie raportu dobrze orientuje się w podejmowanych przez swoją firmę działaniach, bez problemu będzie w stanie opisać specyfikę konkretnych aktywności w przystępny sposób.” Jakub Iżycki, SEO/SEM Specialist

Konkretny

Dobry raport powinien być możliwie zwięzły i konkretny. Starannie dobierajmy zamieszczane informacje pod kątem ich znaczenia dla całego procesu pozycjonowania oraz priorytetów klienta, szanując czas odbiorcy. Skupmy się na najważniejszych zadaniach oraz ich wymiernych efektach, tworząc dokument, z którym klient będzie mógł łatwo się zapoznać.

Pamiętajmy, że działania w zakresie SEO to nie jedyny obszar aktywności naszego partnera biznesowego, i przekażmy mu jedynie najistotniejsze informacje, pozwalające na odpowiednie zapoznanie się z daną sytuacją.

Co powinien zawierać raport SEO? – 7 głównych elementów!

Przeanalizowaliśmy już najważniejsze cechy pozwalające na stworzenie przystępnego i użytecznego raportu SEO. Przygotowywany przez nas dokument powinien być nie tylko przejrzysty, prosty i zrozumiały czy konkretny. Warto dodatkowo, żeby składał się z określonych sekcji, zawierających najbardziej istotne dane. To właśnie te informacje stanowią „serce” sprawozdania, a raport pozbawiony jednego z tych elementów byłby zwyczajnie niekompletny. Poniżej przedstawiamy 7 głównych elementów raportu SEO!

1.    Widoczność w wynikach wyszukiwania

Jednym z głównych celów pozycjonowania strony jest zwiększenie jej widoczności w wynikach wyszukiwania Google, dlatego informacja na ten temat jest absolutnie podstawową sekcją raportu. Sprawozdanie powinno zawierać szczegóły dotyczące widoczności witryny w TOP 3, TOP 10 czy nawet TOP 50. Dobrą praktyką jest ujęcie w dokumencie wyników organicznych z dłuższego okresu (np. ostatniego roku), dzięki czemu klient będzie w stanie ocenić skuteczność podejmowanych działań.

Raport SEO a szczegóły dotyczące widoczności witryny w SERP'ach - Wedo.pl

2.    Widoczność na najistotniejsze frazy i słowa kluczowe

Frazy kluczowe mają ogromny wpływ na biznesowe wyniki witryny. Dobór odpowiednich słów kluczowych przez pozycjonerów pozwala zwiększyć ruch organiczny i liczbę konwersji. Dobry raport SEO powinien zawierać statystyki widoczności pod kątem fraz kluczowych oraz wykresy prezentujące skuteczność dobranych słów kluczowych.

Dzięki temu możliwe będzie sprawdzenie czy tworzenie treści pod kątem określonych fraz przynosi spodziewane efekty. Jeśli natomiast wyniki okażą się niezadowalające, raport będzie dobrą bazą do ewentualnej modyfikacji strategii content marketingowej.

3.    Uwzględnienie ruchu z różnych kanałów

Ruch organiczny to nie wszystko. Odwiedzający trafiają na stronę nie tylko poprzez wyniki wyszukiwania w Google, ale także za pośrednictwem odnośników w mediach społecznościowych (ewentualnie dzięki kampaniom typu PPC). Analiza danych dotyczących poszczególnych kanałów pomaga lepiej zrozumieć mocne i słabe strony strategii pozycjonowania oraz ocenić skuteczność nakładów ponoszonych przykładowo na kampanie Google Ads.

4.    Odchylenia wynikające z sezonowości

Sezonowość dotyczy większości branż, i nie trzeba handlować basenami ogrodowymi, żeby doświadczyć wahań ruchu na stronie wynikających z pory roku. Uwzględnienie w raporcie wyników widoczności nie tylko miesiąc do miesiąca czy kwartał do kwartału, ale także rok do roku pozwala lepiej zweryfikować skuteczność przyjętej strategii pozycjonowania. Może się okazać, że pomimo odnotowania spadku ruchu organicznego z miesiąca na miesiąc, widoczność strony jest na znacznie wyższym poziomie niż w poprzednim roku (ze względu na całokształt podjętych działań).

5.    Współczynniki konwersji i stopień realizacji założonych celów

Ruch organiczny jest istotny, ale z czysto biznesowego punktu widzenia bardziej liczy się współczynnik konwersji. Zlecając działania z zakresu SEO zastanów się, jaki typ konwersji jest przez Ciebie szczególnie pożądany, i poproś o uwzględnienie stosownych statystyk w raportach. Współczynnik konwersji nie zawsze musi być zorientowany wyłącznie na dokonanie zakupu na stronie, i może uwzględniać także rejestrację w serwisie, podanie danych do newslettera, pobranie bezpłatnego e-booka czy skorzystanie z konkretnej funkcjonalności witryny.

Raport SEO a konwersja - Wedo.pl

6.    Analiza zachowania osób odwiedzających stronę

Na szczególną uwagę zasługują dane dotyczące działań podejmowanych przez użytkowników odwiedzających witrynę. Informacje o czasie spędzonym na stronie oraz statystyki dotyczące liczby odsłon poszczególnych podstron czy sekcji pozwolą lepiej dopasować witrynę do potrzeb odwiedzających i zwiększyć współczynnik konwersji. To także istotne informacje z punktu widzenia realizacji strategii content marketingowej czy budowania asortymentu sklepu i rozszerzenia go o produkty należące do konkretnej (budzącej duże zainteresowanie) kategorii.

7.    Link building

Raport SEO powinien zawierać również wzmiankę o wdrożonych działaniach link-buildingowych. Jest to kluczowy czynnik zwiększający ruch na stronie www. Polega na pozyskiwaniu wartościowych odnośników dofollow pochodzących z branżowych serwisów, portali lub zaplecz agencji.

Co jeszcze warto uwzględnić w raporcie SEO?

Wymienione powyżej części składowe raportu SEO nie muszą stanowić całości sprawozdania, ponieważ ostateczny kształt dokumentu wynika bezpośrednio z oczekiwań klienta oraz specyfiki branży, w której działa.

Obecnie bardzo wielu przedsiębiorców z branży e-commerce chce jak najlepiej poznać swoich odbiorców, dlatego zależy im na monitorowaniu i analizowaniu danych demograficznych odwiedzających witrynę, m.in.:

 • wiek,
 • płeć,
 • lokalizacja,
 • wykształcenie,
 • poziom dochodów,
 • stan cywilny,
 • przynależność etniczna.

W przypadku niektórych firm bardzo przydatne może być uwzględnienie w raportach informacji na temat urządzeń wykorzystywanych przez osoby odwiedzające stronę. Ruch z urządzeń mobilnych na całym świecie stale rośnie, więc analizowanie dotyczących go danych ma pewien sens, a wnioski ze sprawozdania mogą doprowadzić do istotnych zmian w strategii przedsiębiorstwa.

Kolejną przydatną informacją okazują się statystyki dotyczące szybkości ładowania witryny. Czas niezbędny na wyświetlenie strony ma wpływ na jej pozycjonowanie, a każda dodatkowo zainstalowana wtyczka lub funkcjonalność może wydłużać ładowanie. Monitorowanie tych danych pozwoli lepiej zoptymalizować witrynę pod kątem SXO (z ang. Search Experience Optimization).

Jak czytać raporty SEO?

Jak czytać raporty SEO? - Wedo.pl

Otwierając raport SEO, warto zwrócić uwagę na opisane w nim problemy techniczne oraz wszelkie błędy dotyczące witryny, ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na widoczność strony w wynikach wyszukiwania.

Zapamiętaj!

Jeśli sprawozdanie zostało przygotowane rzetelnie, to prawdopodobnie znajdziemy w nim sugestie, dzięki którym uda się nie tylko wyeliminować słabe strony pozycjonowanej witryny, ale także uniknąć kłopotliwych sytuacji w przyszłości.

Kolejnym punktem powinna być analiza rankingów poszczególnych słów kluczowych i ich pozycje w porównaniu z poprzednimi okresami. Potencjalne spadki lub wzrosty powinniśmy rozumieć w kontekście działań konkurencji oraz statystyk dotyczących ruchu organicznego. Warto traktować je poważnie, gdyż są dobrym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę zarówno strategii pozycjonowania, jak i działań agencji.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas czytania raportu SEO? Rekomendujemy przeanalizować współczynnik konwersji w odniesieniu do danych dot. ruchu na stronie, m.in. średniego czasu spędzanego w witrynie oraz liczby wyświetlanych podstron. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej ocenić pracę agencji, a dodatkowo w razie potrzeby, zmodyfikować naszą stronę w taki sposób, aby zatrzymać klientów na dłużej.

Zapamiętaj!

Działania w zakresie pozycjonowania strony wymagają cierpliwości, dlatego nie należy oczekiwać natychmiastowych rezultatów. Raporty SEO przedstawiane przez agencję warto analizować w odniesieniu do poprzednich okresów, biorąc pod uwagę sezonowość branży. Jeśli otrzymany dokument nie zawiera przydatnych nam informacji, zgłośmy to opiekunowi klienta i przekażmy mu odpowiednie wytyczne.

Raport SEO – jakie narzędzia do raportowania wybrać w 2022 roku?

Poznaliśmy już cechy charakterystyczne dobrego raportu SEO oraz jego poszczególne części składowe. Wiemy także, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas analizy sprawozdania. Czas przyjrzeć się bliżej oprogramowaniu, z pomocą którego zweryfikujemy (lub przygotujemy) rzeczowy, konkretny i atrakcyjny wizualnie raport SEO.

Wybraliśmy trzy najpopularniejsze narzędzia do raportowania w 2022 roku. Dwa spośród nich to popularne pakiety od Google, natomiast trzeci program jest bardzo pomocny w koordynacji działań współpracowników (np. podczas przygotowywania raportów).

1.    Google Data Studio

Panel Google Data Studio - Wedo.pl

Google Data Studio to narzędzie pozwalające w przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawić dane pochodzące z wielu źródeł, w tym dwóch kluczowych dla pracy pozycjonera: Google Analytics oraz Google Search Console. Na uwagę zasługuje prosty interfejs (działający na zasadzie „przeciągnij” i „upuść”) oraz duża liczba ogólnodostępnych szablonów, dzięki którym możliwe jest nadanie naszemu dokumentowi atrakcyjnej oprawy graficznej.

Podobnie jak inne narzędzia zaprojektowane przez giganta z Kalifornii, Google Data Studio pozwala na udostępnienie raportu także współpracownikom, ale jeśli wolisz przedstawić klientowi gotowe sprawozdanie – istnieje możliwość wyeksportowania go do pliku w formacie PDF.

  Zapytaj o darmową, niezobowiązującą wycenę

  Wypełniając powyższy formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Wedo Sp. z o.o. Zgody udzielasz dobrowolnie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W każdym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę.

  2.    Google Docs

  Kolejnym z omawianych narzędzi są proste w obsłudze, ale posiadające ogromny potencjał Google Docs. Z ich pomocą można zbudować nawet bardzo rozbudowane raporty i analizy, z przejrzystymi i zrozumiałymi wizualizacjami.

  Możliwość pracy na jednym dokumencie w czasie rzeczywistym znacząco ułatwia przygotowywanie sprawozdań, a wbudowany czat dodatkowo usprawnia komunikację w zespole. Nie bez znaczenia jest łatwy eksport interesujących nas informacji, możliwość dodawania komentarzy oraz rozbudowane opcje zapisu pliku w wielu różnych formatach (np. PDF, ODT, DOCX, XML).

  3.    Trello

  Trello

  Pomimo tego, że Trello kojarzone jest zwykle jako oprogramowanie ułatwiające koordynację pracy nad projektami i delegowanie zajęć dla poszczególnych członków zespołu, narzędzie to oferuje spore możliwości w zakresie analizy i graficznego przedstawiania danych, dzięki czemu świetnie sprawdza się do przygotowywania raportów SEO. Korzystanie z Trello wymaga zainstalowania rozszerzenia „Plus for Trello” w przeglądarce Chrome.

  Dlaczego warto zainwestować w raport SEO?

  Odpowiednie pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania pozwala nie tylko zwiększyć ruch organiczny w witrynie oraz liczbę konwersji, ale także jest sposobem na obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Dbając o to, by nasza strona wyświetlała się w wyszukiwarce Google na jednej z pierwszych pozycji, możemy z czasem ograniczyć wydatki na kampanie PPC, zmieniając proporcje na rzecz ruchu organicznego.

  Sprawozdanie z działań SEO pozwala także lepiej poznać słabe i mocne strony naszej witryny oraz dowiedzieć się więcej o odwiedzających ją osobach. Zatem, jak można skorzystać na inwestycji w raport SEO? Oto niektóre z zalet takiego dokumentu:

  • uzyskasz kompleksową wiedzę na temat odwiedzających stronę poznanie klientów pozwoli na lepsze dopasowanie oferty oraz funkcjonalności witryny;
  • poznasz mocne i słabe strony swojego serwisu – lektura raportu pozwoli Ci wyeliminować błędy w witrynie oraz zrezygnować ze zbędnych wtyczek, które wydłużają czas ładowania i negatywnie wpływają na pozycjonowanie;
  • zweryfikujesz skuteczność strategii content marketingowej – dysponując danymi dotyczącymi liczby wyświetleń poszczególnych podstron oraz czasu spędzonego w witrynie sprawdzisz, jakie materiały cieszą się największą popularnością i będziesz w stanie skuteczniej planować publikacje contentu;
  • lepiej poznasz działania konkurencji w zakresie pozycjonowania – monitorowanie aktywności bezpośrednich rywali pozwoli Ci reagować na ich poczynania i w bardziej elastyczny sposób adaptować konkretne strategie;
  • zwiększysz liczbę konwersji – analiza danych dotyczących ruchu na stronie oraz zachowań użytkowników pozwoli Ci zoptymalizować ścieżkę zakupową;
  • sprawdzisz, jak nowe funkcjonalności strony wpływają na jej pozycjonowanie – bieżące monitorowanie wdrażanych usprawnień pozwoli Ci zachować kontrolę nad czasem wyświetlania witryny i jej widocznością w wyszukiwarce,
  • trafniej dobierzesz słowa kluczowe – analiza pozycji rankingowych poszczególnych słów umożliwi ich skuteczniejszy dobór oraz bardziej elastyczne podejście (przykładowo w kontekście fraz typu „long tail”).

  Uważne przestudiowanie raportu SEO oraz wyciągnięcie wniosków z lektury to często pierwszy krok do wprowadzenia zmian w witrynie lub zmodyfikowania założonej strategii marketingowej. Działając w porozumieniu z agencją SEO, mamy możliwość eliminacji słabych stron witryny, lepiej poznajemy naszą grupę docelową, a dodatkowo wiemy znacznie więcej na temat działań konkurencji.

  Czego dowiesz się z raportu SEO? – podsumowanie

  Z raportu SEO można dowiedzieć się o wadach i zaletach naszej witryny, poznać lepiej jej odbiorców, sprawdzić widoczność strony w wynikach wyszukiwania oraz lepiej zrozumieć specyfikę branży i sposób działania konkurencji.

  Warto również pamiętać, żeby zawierał on dane zaprezentowane w odniesieniu nie tylko do poprzedniego miesiąca czy kwartału, ale także w dłuższej perspektywie czasowej. Rekomendujemy dodatkowo zwrócić uwagę na informacje dotyczące link buildingu, ponieważ pozyskiwanie odnośników w wartościowych serwisach bardzo korzystnie wpływa na pozycjonowanie strony.

  Dobrze skonstruowany raport SEO może znacząco ułatwić proces planowania, a co dodatkowo pozwoli zachować kontrolę nad stroną, dzięki czemu będziemy w stanie trafniej dopasować strategię oraz skupić się wyeliminowaniu błędów i wad naszej witryny.

  FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

  Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi w tematyce raportu SEO.

  #1 Ile kosztuje profesjonalny raport SEO?

  Raport SEO zazwyczaj jest elementem umowy abonamentowej z agencją marketingową. Koszt pozycjonowania strony zależy od zakresu prac i stopnia konkurencyjności branży – w 2022 r. cena za tego typu usługi wynosi zazwyczaj od 1300 do 3000 zł netto miesięcznie.

  #2 Czy można opracować raport SEO na własną rękę?

  Przygotowanie raportu wymaga znajomości narzędzi tj. Google Analytics oraz Google Search Console oraz umiejętności w zakresie analizy danych i wnioskowania na podstawie zgromadzonych informacji o witrynie. Stworzenie raportu SEO na własną rękę jest jak najbardziej możliwe, ale to dość żmudne i czasochłonne zajęcie. Osobiście nie polecamy przygotowywać raportu samodzielnie.

  #3 Jak często należy tworzyć raport SEO?

  Raport SEO powinien zostać opracowany minimum raz na 6 miesięcy. Z doświadczenia możemy stwierdzić, iż większość agencji marketingowych przygotowuje raporty nawet raz na kwartał lub raz w miesiącu.

  #4 Na co zwrócić uwagę przeglądając raport SEO?

  Analizując raport SEO należy zwrócić uwagę m.in. na widoczność własnej witryny w SERP-ach, ruch z poszczególnych kanałów marketingowych, zachowania użytkowników na stronie oraz sprawozdanie z działań konkurencji. Ważny jest również współczynnik konwersji, a także sezonowe odchylenia, o których wspomnieliśmy na początku artykułu.

  Z tego artykułu dowiedziałeś się:

  • Czym jest raport SEO?
  • Dlaczego raportowanie działań SEO jest takie ważne?
  • Jakie są cechy raportu SEO?
  • Co powinien zawierać raport SEO?
  • Jak czytać raporty SEO?
  • Jakie narzędzia do raportowania wybrać w 2022 roku?
  • Dlaczego warto zainwestować w raport SEO?
  • Ile kosztuje profesjonalny raport SEO?
  • Czy można opracować raport SEO na własną rękę?
  • Jak często należy tworzyć raport SEO?
  • Na co zwrócić uwagę przeglądając raport SEO?
  4.7/5 - (14)